<< Prev                                                                         Paintings                                                                            Next >>

 

Chung, Chao-kang

Wxxxn Rxxdxxx x Lxxxxx ,

Oil on canvas,  hexagon stretcher frame, ca. 55 x 35 cm, 2020